TCM-Akupunktur

Inom den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM) där akupunkturen ingår, är det viktigt att se helheten och att hela individen är i balans. Om obalans infinner sig kan det visa sig med att man får symtom som kan vara både fysiska och psykiska. Med akupunkturen behandlar man orsaken till problemet/problemen och inte bara symtomen, för behandlar man enbart symtomen har de en förmåga att komma tillbaka igen. Man talar ofta om Yin Yang och att det ska vara balans mellan dessa två så kallade motpoler. När Yin och Yang är i balans är också kroppen i balans.

Kroppen har meridianer med olika antal punkter på. Det är viktigt att energin, som inom TCM kallas Qi, kan flöda fritt i dessa meridianer för att inte sjukdom och obalanser ska kunna uppstå. När obalanser uppstår i kroppens meridianer, kan man med hjälp av akupunktur hjälpa kroppen att återfinna sin balans. När kroppen är i balans, kan hälsa och välmående infinna sig. 

Varje organ tillskrivs inom den kinesiska medicinen olika "ansvarsområden" där de ska se till att allt fungerar som det ska. Om ett organ drabbas av någon slags störning visar det sig ofta genom symtom inom de områden som är kopplade till just det organet. Det finns fem så kallade element och varje organ tillhör något av dessa fem element som är eld, jord, metall, vatten och trä.

Eld- hjärta, tunntarm, trippelvärmare, pericardiet

Jord- mage, mjälte

Metall- lunga, tjocktarm

Vatten- njurar, urinblåsa

Trä- lever, gallblåsa                              

Akupunkturen inom TCM, är så mycket mer än det jag beskrivit här. Men detta är en enkel förklaring av en liten del av den kinesiska akupunkturen och jag hoppas ni har fått en liten bild av hur akupunkturen fungerar.

TCM består även av moxa, koppning, örtmedicin och tuina (en slags massage).